Norska oljefonden säljer innehav i råoljeproducenter - DN.SE

7421

Hemarbete som en sidoinkomst 49 idéer: Nr 31 Avtal med

Enligt WWF bör Norge istället satsa 5 procent av fondens tillgångar i förnyelsebar energi, och dessutom avyttra tillgångar från kol och tjärsandsindustrin. Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet i Norge har inbegärt undertecknade om ett utlåtande över strategin för ansvarig investeringspraxis i SPU (Statens Pensionsfond Utlandet). Mina kommentarer är följande. Jag är helt överens med rapportens rekommendationer gällande vikten av utformandet av Statens pensjonsfond utland. Norska oljefonden levererar – igen.

  1. Montera larm själv
  2. Garn butik kalmar

Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland. Oljefondet kort fortalt Styringsmodellen. Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere Statens petroleumsfond, ble opprettet 22. juni 1990 og har som formål å forvalte den norske finansielle formuen som stammer direkte fra petroleumsvirksomheten. Knut Kjær ledet Statens pensjonsfond utland frem til nyttår 2008, da Yngve Slyngstad tok over. Statens pensjonsfond ble opprettet med virkning fra 1. januar 2006 og består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Dette gjelder både når du mottar  13.

Tips & upplevelser: Statens pensjonsfond utland investeringer

Forvaltning av Statens pensjonsfond - utland. should be cited as Forvaltn. Statens pensjonsfond utland for abstracting, indexing and referencing purposes.

Var ska frimärket sitta. Ordspråk D 334 st - Hasse Rydbergs

Statens pensjonsfond utland

Dette var ei vidareføring av Statens petroleumsfond og av Folketrygdfondet, som har fått namnet Statens pensjonsfond Noreg (SPN).Båe fonda har på kvar sitt vis som oppgåve å tryggje dei Statens Pensjonsfond er delt inn i Statens Pensjonsfond Utland og Statens Pensjonsfond Norge (SPN). Sistnevnte blir gjerne omtalt som det «lille fondet», til tross for en verdi på 220 milliarder kroner og fondet er den største institusjonelle investoren i det norske aksjemarkedet. Folketrygdfondet har mandat til … 8 årsmelding · etikkrådet for statens pensjonsfond – utland 2008 «I Revidert nasjonalbudsjett 2004 la Finansdepartementet fram etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond, nå Statens pensjonsfond – Utland. Stortinget sluttet seg til retnings- linjene i Budsjett-innst. S. II.(2003-2004). Finansdepartementet fastsatte retningslinjene med Statens pensjonsfond-Utland .

Statens pensjonsfond utland

Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet, har som kjent sitt eget etikkråd oppnevnt av Finansdepartementet for å sikre at norske sparepenger blir forvaltet på en etisk måte. Denne uken ble det utnevt to nye rådsmedlemmer til Etikkrådet. Svein Richard Brandtzæg og Siv Helen Rygh Torstensen er begge valgt inn som medlemmer i fire år. Statens pensjonsfond. Tema. Statens pensjonsfond utland (SPU) har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004.
Förskola bromma kö

Jensen baner vei for enighet med nøytralt budsjett. The Statens Pensjonsfond Utland and Tax Havens Sony Kapoor, Managing Director, Re-Define & Linda Zeilina, Special Advisor, Re-Define A Report commissioned by Forum for Utvikling og Miljø* * Report commissioned by ForUM as part of ForUM’s search for opinions regarding the … Statens pensjonsfond - Norge (som er Folketrygdfondet) og Statens pensjonsfond - Utland (Oljefondet) har bare to berøringspunkter: begge er eid av Finansdepartementet, og begge er investeringsfond. Jeg foreslår derfor å opprette to artikler, en om Statens pensjonsfond - Utland (Oljefondet) og en om Folketrygdfondet. 2019-07-31 2015-03-18 2020-08-14 Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») Produksjon av olje og gass har gitt den norske staten store inntekter. Samtidig er olje- og gassressursene som hentes opp fra sokkelen ikke-fornybare ressurser.

§ 8. Statens pensjonsfond kan ikke selv ha rettigheter eller plikter overfor private eller offentlige myndigheter, og kan ikke saksøke eller saksøkes. § 9.
Ladda hem appar till philips smart tv

dietmar hopp
rolling optics holding utdelning
vad betyder ideell organisation
musikbranschen sverige
durkheim religion quizlet

Statens pensjonsfond utland investeringer: 7 idéer

En presentasjonsfilm om Oljefondets historie, formål og forvaltning. Norges Bank Investment Management forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet, som Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland med sikte på høyest mulig avkastning over tid, innenfor de rammene som Finansdepartementet har gitt for forvaltningen. Fondet skal forvaltes med betryggende kontroll og risikostyring, på en ansvarlig og effektiv måte og med stor grad av åpenhet. De to fonde i Statens pensjonsfond kaldes Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).


Förnya id kort
pdl group ab

Tips & upplevelser: Statens pensjonsfond utland investeringer

Ny rekord for Oljefondet - nå har vi 10.000 milliarder. 8. feb 2021 Kva kan du gjere for å behalde medlemskapet i folketrygda? For AFP- pensjonistar; Leveattest til pensjonistar i utlandet; Andre ytingar frå NAV  Offentlig tjenestepensjon.

Svart guld och andra pensionspengar - Arbetspension 05:2018

Postboks 8008 Dep. N0030 Oslo. Norway open letter. München, 27 April 2015. Dear Sir or Madam. Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank. Fondets inntekter er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir  Statens pensjonsfond utland (SPU), tidigare Statens petroleumsfond, Norges Bank Investment Management (NBIM) förvaltar SPU på uppdrag från  Oppgåvene er blant anna å forvalte Statens pensjonsfond utland (oljefondet) på vegner av Finansdepartementet og å forvalte aksjeporteføljen i valutareservane  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland - Upphandlingar. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.

Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere Statens petroleumsfond, ble opprettet 22. juni 1990 og har som formål å forvalte den norske finansielle formuen som stammer direkte fra petroleumsvirksomheten. Meld. St. 32 (2019–2020) Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond.