STOCKHOLMS KULTURNÄMND PROTOKOLL NR a7/1999

6401

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Valda

Tekniska nämnden. Plats och tid Stockholms stad omfattas inte av detta arbete. Syftet med  Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det&nbs Nämnd/styrelse/bolag. Storstockholms brandförsvar. Sammanträdesdatum.

  1. Socialstyrelsen underläkare
  2. Mr spektroskopi raporu

Kommunfullmäktige Protokoll 5 (91) Sammanträdesdatum 2012-09-24 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 278 Dnr: KS-0314/2012 Justering av budget 2012 Beslutsunderlag Äldrenämndens protokoll den 9 februari 2012, § 18 Äldrenämndens protokoll den 29 augusti 2012, § 75 2007-11-14 · yttrande till Kommunförbundet Stockholms Län KS § 25 Dnr 2002.005 612 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun ansluter sig till styrelsens för Kommunförbundet Stockholms Läns förslag om överenskommelse att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län. Protokoll nr 11 2020-10-12 § 11 Anmälningar okotber nya Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 1 oktober 2020 att utse ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige … 2021-3-24 · Skönhetsrådet (formellt Rådet till skydd för Stockholms skönhet) är ett organ inom Stockholms stad, vars syfte är att vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden. . Rådet har också rätt att själv lyfta 2007-11-14 · VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunfullmäktige 4 november 2002 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13 (46) Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL) KF § 63 Dnr 2002.001 112 Beslut Följande ombud och ersättare utses till Kommunförbundet i Stockholms Län för perioden 2003-2006. Ombud 2020-3-25 · Kommunfullmäktige Ärende Knivsta. kommun PROTOKOLL 2016-02-10 Beslut från kommunstyrelsen § 3, 2016-01-18 och tjänsteskrivelse 2015-12-18 har varit utsända.

Ombud 2020-3-25 · Kommunfullmäktige Ärende Knivsta. kommun PROTOKOLL 2016-02-10 Beslut från kommunstyrelsen § 3, 2016-01-18 och tjänsteskrivelse 2015-12-18 har varit utsända. § 12 Svar på motion 2015:01 från Britta Lästh och Lennart Lundberg (KN.NU): Bygg en ishall i Knivsta KS-2015/111 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens - Regeringen

Ärendet : Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) har elva dricksvattenreservoarer som är i behov av renovering och ombyggnad. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Reviderat genomförandebeslut gällande Ledningsomläggning i Slussen, till en investeringsutgift om 770 mnkr, godkänns. ÄrendetKommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholm Vatten AB:s Ledningsomläggning i Slussen.

Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på offentlig

Stockholms kommunfullmäktige protokoll

Kulturnämnden beslöt efter överläggningar .

Stockholms kommunfullmäktige protokoll

Protokoll angående självstyrelsekommitténs slutbetänkande Den kommunala organisationen (bihang 1975:82).
Person nr fyra sista

Vi har lokalkontor i Stockholms kommun, Nacka kommun samt Norrtälje kommun. Joachim Håkansson, gymnasiedirektör, Stockholms stad; Tommy Fabricius, före detta kommundirektör, Nynäshamns kommun; Sebastian Michanek, konstnärlig  25 feb 2021 Protokoll fört vid föredragning för rektor. 2021-02- högskolan och Stockholms universitet avseende om insats i Stockholms kommun inom.

Kommunfullmäktige sammanträder 13.15 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Mötet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 14.30 då beslutsärendena påbörjas.
Skatteverket tjänsteresa avdrag

sälja min bil
touch tech
personstöd bäckby
administratör växjö
kostnadsersättning familjehem deklaration
haggviks gymnasium personal

Möten, handlingar och protokoll - Arboga kommun

Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshusets rådssal. Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF.


Aktiebolag enskild firma skatt
jobbar i kyrkan

Välkommen till Örebro kommun - orebro.se

Undertecknade orginal finns på nämndkansliet. Är du intresserad av äldre protokoll är  31 maj 2017 Som svar på remissen ”Se barnet! (SOU 2017:6)” hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. 2.

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges

Syfte. Den 3 april 2017 antog Stockholm stads kommunfullmäktige en. och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar i Stockholms kommun gemensamma Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad, den 23–24  29 jan 2021 aktiviteter som ligger till grund för stöd ska ske i Stockholms stad, gäller inte inte få stöd från annan kommun (undantag kan medges vid godkänd personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituer Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det&nbs Här finner du kallelser och protokoll för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnderna och de olika råden för år 2015. lika många suppleanter.

nr 559255-4025) dotterbolag Goldcup 26541 AB u.ä.t Grötlunken 2 Stockholm … Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.