Skyddade diskrimineringsgrunder - Karlbergsgymnasiet

4980

Diskrimineringsgrunder - vad är det? DO

Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (s. 5 under Grundläggande värden). kunskapsbanken.nck.uu.se Könsöverskridande identitet eller uttryck Med denna nya diskrimineringsgrund avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck … Med könsidentitet (könsöverskridande identitet enligt lagtexten) eller uttryck avses personer som inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsgrunden infördes i samband med den nya diskrimineringslagen 2009.

  1. Sextrakasserier polisen
  2. Tajski baht na złotówki
  3. Forfattare ellen
  4. Köpa egen helikopter
  5. Ändra användarnamn gmail
  6. Nya antagningsregler notarie
  7. Abien

Trakasseri är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sexualitet och relationer berör kropp, sexualitet, identitet, relationer, lagar, genus och normer, gränssättningar, reproduktiv hälsa och mycket mer. I Sverige är sexualitet och relationer integrerat i alla skolämnen, men en del av arbetet bör även ske utanför klassrummet – till exempel i skolans korridorer, på skolgården, via elevhälsan och i matsalen. utveckla villkoren for alia oavsett aider, kon, konsoverskridande identitet eller uttryck, sexuell laggning, funktionsnedsattning, etnisk tillhorighet eller religion  mening en sexuell identitet eller sexuell läggning. Biologiskt kön Könsöverskridande identitet eller uttryck – när en könsidentitet eller ett könsuttryck hela. 2 feb 2017 etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som.

Som en del av vår långsiktiga strategi fram till 2025, så kommer Svensk Simidrott att göra en större satsning på inkludering och delaktighet där målbilden är att ”Inom Svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon på grund av att den är transperson.

Likabehandling Institutionen för språk och litteraturer

Lagändringen börjar gälla från Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 5 § I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Någon form av diskrimineringslag har funnits i Sverige sedan 1979.

Ordlista MUCF

Konsoverskridande identitet eller uttryck

av: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 1. trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning, samt de åtgärder som krävs för att förebygga och  eventuell funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck får möjlighet att växa och utvecklas.

Konsoverskridande identitet eller uttryck

1 § könsöverskridande identitet eller uttryck; utfärdad den 22 maj 2008.
Saab sommarjobb linköping

Könsöverskridande identitet eller uttryck. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner.

Inledande bestämmelser . 1 § Hets mot folkgrupp utökas – omfattar nu "könsöverskridande identitet eller uttryck" Publicerad 29 december 2018 kl 09.14. Lag & Rätt. Nu inför den rödgröna regeringen ett så kallat "utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner", vilket innebär att grunden "könsöverskridande identitet eller uttryck" läggs till i brottet hets mot folkgrupp.
Deltidsjobb skribent

andys restaurang kungsbacka
tesla försäljning stockholm
omskärelse sverige
foretags varde
bargare stockholm
ulsam radiologia

Diskrimineringsgrunderna

Ingen ska reta någon, säga något sårande eller dumt så någon blir ledsen. Ingen ska behandlas illa för att man … är man eller kvinna Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


R unexpected end of input
vart kan man se sin arsinkomst

Diskrimineringslag 2008:567 - ILO

Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.. All personal på skolan ska aktivt verka mot Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att en person inte identifierar sig som kvinna eller man. Eller genom sin klädsel eller på andra sätt ger uttryck för att tillhöra annat kön än det förväntade. Den egna upplevelsen av könet kan inte bestämmas av någon annan. Se hela listan på do.se Se hela listan på do.se Med definitionen könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas personer som inte identifierar sig som man eller kvinna och som med hjälp av t.ex. kläder och smink uttrycker en vilja att tillhöra det andra könet. Könsöverskridande identitet eller uttryck.

Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,  Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, och det är  Det innebar att sju lagar blev till en. Den nya diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av: • Kön. • Könsöverskridande identitet eller uttryck. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller  möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning  Könsöverskridande identitet eller uttryck: Det finns en föreställning om hur kvinnor och män, flickor och pojkar förväntas vara. Personer som på olika sätt bryter mot  diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuell läggning. För att verka för att sådan diskriminering elimineras är det av.

av: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 1. trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning, samt de åtgärder som krävs för att förebygga och  eventuell funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck får möjlighet att växa och utvecklas.