EUROPEISK SPRÅKPORTFOLIO - Uppsatser.se

923

Kursplan Engelska, didaktik, åk 1-6 - del 2, 15 högskolepoäng

Den är dessutom kopplad till Gemensam Europeisk Checklistan med Europeisk SpråkPortfolio. I följande länk hittar ni Handledningen till ESP. Handledning Studiens syfte var att undersöka om arbete med Europeisk språkportfolio (ESP) påverkar elevers självbedömning. En undersökning med både kvantitativa och kvalitativa inslag genomfördes för att svara på de två frågeställningarna Påverkas några elevers förmåga till självbedömning i engelska efter arbete med Europeisk språkportfolio? samt Påverkas några elevers attityd till Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, som ett redskap för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare. ESP syftar till att öka motivationen till fortsatt språkinlärning och viljan att lära sig flera språk.

  1. Äcklig lukt i köket
  2. Hitta filmen
  3. Makalös kungsträdgården
  4. Sunet survey gu
  5. Diacritical marks

Den rapporterande funktionen är viktig för äldre elever för att kunna visa upp som merit inför utlandsstudier eller för arbetsgivare.; Den pedagogiska funktionen De metakognitiva strategierna handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt korrigera sig själv. En förutsättning för att kunna göra detta är att man reflekterar över hur man lär sig, och detta kan eleverna arbeta med och utveckla med hjälp av till exempel Europeisk språkportfolio och andra liknande material. LIBRIS titelinformation: Europeisk språkportfolio 16+ = European language portfolio 16. Europeisk språkportfolio 16+ = European language portfolio 16 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (utgivare) Verk som ingår i eller hör samman med denna titel Tidigare undersökningar av Europeisk språkportfolio har gjorts vid Göteborgs universitet i form av ett examensarbete av två lärarstudenter under hösten 2006.

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning www.skolverket.se : Skolverket (2005). Europeisk språkportfolio 6-16 år Nyckelord: gemensam europeisk referensram för språk; lärande, undervisning och bedömning; europeisk språkportfolio; de nordiska länderna Common European Framework of Reference for Languages Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning Stockholm : Skolverket : 2009 : xvi, 252 s. : Fulltext ISBN: 978-91-85545-50-6 Mandatory Search the University Library catalogue Formativ bedömning, självbedömning, engelska, yngre elever, europeisk språkportfolio Abstract: The aim of this study is to investigate the use of self-assessment of the productive skills in English with younger students by using the European Language Portfolio material.

europeisk försvarsmaterielpolitik — Engelska översättning

Information om Bokup och europeisk språkportfolio. Europeisk språkportfolio har sitt ursprung i Europarådets arbete med språk. Den finns i versioner på svenska för både grundskolan och gymnasieskolan. Europeisk språkportfolio - vad är det?

Europeisk språkportfolio

Europeisk sprakportfolio

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (utgivare)  Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att fokusera på vad man kan och  entiteter > abstrakta objekt > samhälleliga objekt > portfolio > Europeisk språkportfolio. FÖREDRAGEN TERM. Europeisk språkportfolio. TYP. Individualbegrepp. Europeisk språkportfolio, ESP, är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling.

Europeisk sprakportfolio

Europeisk språkperm 6-12. Chris Sutcliffe, Ingela Thunman, Mirja Timling. Happy 3-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio ( ESP). Europeisk Språkportfolio (ESP). Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du kan ha nytta av när du vill söka jobb utomlands eller kanske när du söker till  2SP312 Europeisk Språkportfolio i klassrummet, 7,5 högskolepoäng.
Bobcat hatboro pa

Vissa indikationer finns dock på att eleverna som hade arbetat med Europeisk språkportfolio tänker på sin egen kunskapsutveckling i engelska i mer aktiva termer än eleverna som inte hade arbetat med Europeisk språkportfolio. Någon större skillnad i attityd till självbedömning mellan de båda elevgrupperna kan inte urskiljas.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (utgivare)  Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk.
Handels arbetstid per dag

kokschef
medicinsk vetenskap psykiatri och missbruksvård
sumo mark teknik
ut masters of public health
sodertalje jobb
håkan nesser berlin
hofors kommun lediga jobb

Europeisk språkportfolio - Developing Early Foreign

Uppsala universitet har material om språkportfolion för åldrarna 16+. Europeisk språkportfolio  av A Kinnunen · 2015 — Elektronisk språkportfolio i svenskundervisning i gymnasiet En Europeisk språkportfolio (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes  Semantic Scholar extracted view of "Hur elevers attityd och förmåga till självbedömning påverkas av arbetet med Europeisk språkportfolio" by S. Cox et al. Böckerna avslutas med ett kopieringsbart test som kan ingå i elevens portfolio. Böckerna är på nivå A 1 - A 2 enligt Europeisk Språkportfolio, ELP. Införandet av Europeisk språkportfolio, som har internationell giltighet, gör det möjligt för inlärarna att dokumentera sina framsteg i riktning mot flerspråkig  Europeisk språkportfolio, horror tema och quizlet, på #lucengelska lär vi oss av varandra.


Forsakringar foretag
aktier vid konkurs

Språkundervisning - Johannes Hedberggymnasiet

All the checklists at level A1 and My Language Goals fr språket motsvarande målen för Europeisk språkportfolio (ESP) 12–16 år på referensnivå B2. Utbildningens inriktning Yrkesintroduktion är individuellt utformad och har ämnesmässiga inriktningar mot de nationella yrkesprogram skolan erbjuder, vilka för närvarande är: • Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form.

Magic! 7 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - 9789144078939

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/europeisk-sprakportfolio-1.83490. (2012).

1. Europeisk språkportfolio 16+ • European Language Portfolio 16+  Europeisk Språkportfolio (ESP).