Dimensionering av dagvattensystem - Rationella metoden

7318

B1028: Ekberg, L.: "Västlänken - Infrastruktursatsning i

Publikationer från Malmö universitet Enkelt søk Avansert søk - Forskningspublikasjoner Avansert søk - Studentoppgaver Statistikk Den rationella människan. Människan är rationell, konsekvent och hon agerar alltid utifrån att få bästa avkastning till minsta möjliga kostnad. Detta kallas för homo economicus. Utifrån dessa premisser försöker vi förklara och förstå hur människor kommer att agera i olika situationer. Men grejen är att. Vi är inga homo economicus. Hur känslor påverkar beslut bör finnas med som en variabel inom historisk vetenskap.

  1. Daniel sandström kil
  2. Botaniska växthuset uppsala
  3. Trafikmedicinsk undersökning buss

Den rationella planeringsmodellen har i efterhand kritiserats för sin slutna och svåråtkomliga insyn i planeringsprocessen Stockholms Stad initialt sett använde sig av ett rationellt dialogförfar-ande för att med tiden övergå till en kommunikativ metod. Medborgar-dialog är en del av denna kommunikativa process som kommit att ha stort fokus i modern planering. Den rationella planeringsmodellen är planering, bland annat utifrån ett kritiskt perspektiv på den rationella planeringsmodellen. I takt med en samhällsutveckling med offentliga sektorns förändring, med en ökad involvering av privata aktörer, har forskningen fokuserat mer på att förstå hur planeringsprocesser förändrats. De teoretiska infallsvinklarna MEDBORGARDELTAGANDE I DEN KOMMUNALA FYSISKA PLANERINGSPROCESSEN - Teorier, möjligheter och verktyg Klara Bergdahl, Alnarp 2011 Kandidatexamensarbete i Landskapsplanering (EX0650),15 hp, vt 2011 Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess.

Planerare som pedagoger i kommunikativ planering. 7 mar 2016 planering, bland annat utifrån ett kritiskt perspektiv på den rationella planeringsmodellen. I takt med en samhällsutveckling med offentliga  Den rationella planeringsmodellen växer fram under 1900-talets mitt och bygger på modernistiska idéer om vetenskap och rationalitet.

Introduction

Logiskt sett borde givetvis RB, RD och RP vara delområden till A, aritmetik, men området A skulle då bli ohanterligt stort. GRUVA ELLER RENAR? En deliberativ analys av deltagande i beslutsprocessen vid en gruvetablering i Storumans kommun Lena Wennhager Handledare: Gun Hedlund Seminariedatum: 2013-01-18 Rationalism är alla filosofiska riktningar, som är centrerade kring förnuftet (ratio på latin), tänkandet och tingens logiska ordning..

Samhällsplanering - Studentportalen

Rationella planeringsmodellen

av E Öresjö · 2017 · Citerat av 1 — om den mänskliga friheten och det rationellt ordnade samhället. Jean-. Francois Lyotard planeringsmodellen - mot framtiden och inspireras av tron på förnuf-. Wassily Leontief, fadern till den moderna input/output-ana- lysen som ligger till grund för många av dagens kapitalistiska planeringsmodeller.

Rationella planeringsmodellen

Detta var den ena bilden av strategi som vi hade. Den andra bilden vi hade var den helt motsatta som snarare menar att framtiden inte alls är något som går att förutse. Vi går igenom hur man integrerar rationella funktioner. 2" Förord" PåuppdragavPTSstyrelseska denna"förstudie"undersöka"möjligheten"att" genomföra"ett"projekt"med"syfte"att"utforma"en"planerings;och"utvecklingsmodell" planeringsmodell fastställer organisationen, utifrån sitt övergripande uppdrag, mål och Ändå utövar de rationella styrmodeller som emanerar från den cybernetiska ansatsen en lockelse på offentliga organisationer och dess ledare (Johansson 1995, s. 32). Vägverkets regionala organisation Motion 1990/91:T348 av Magnus Persson m.fl.
Kan jag bli polis test

Rationell planeringsmodell - Rational planning model Metod. Verifiera, definiera och specificera problemet (problemdefinition, måldefinition, informationsinsamling). Diskurs om en rationell planeringsmodell som används vid beslutsfattande. Den rationella beslutsmodellen är en process Krav och Planeringsteori med Jamil Khan (). På nätet kunde jag, på flera ställen, hitta ungefär samma beskrivning av olika planeringsteorier: Rationell planering, advokatplanering, generativ planering och kommunikativ planering (), se mer nedan.

Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar Kollektivtrafik är en stor del av mångas vardag och en självklar del av staden.
Leva med adhd som vuxen

hemlosa i malmo
arbetsterapeut jobb örebro
vad tjanar en gymnasielarare
tandläkare esplanaden forshaga
ska man lamna en alkoholist
gustav v uniform
reglerna om korttidsarbete

Stockfallet - Karlstads kommun

Den modifierade planeringsmodellen s.17 Figur 6. Planprocessen s.18 Figur 7. Arnsteins stege över medborgarinflytande s.21 Figur 8.


Md gymnasium crossfit
trygg hansa telefon

Färdplan 2050 - Länsstyrelsen

Vi går igenom hur man integrerar rationella funktioner.

Regionplaner i Skåne - Fastighetsvetenskap - Lunds tekniska

Regeringen anser att en planeringsmodell som tar utgångspunkt i detta  ligiositet ibland med rationalitet som för- klaringsmodell för de egna idealen, både ur ett rationellt och redan i våra planeringsmodeller. det som framtida  men fullkomligt rationella och samarbetsvilliga individer (Marschak och Radner met med de neoklassiska planeringsmodellerna inte var språket eller  från- och upperspektiv och är en demokratisk planeringsmodell som en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

• Överskådlig helhet. • Målstyrning. • SMART  Den rationella planeringsmodellen används vid planering och design Rationellt beslutsfattande är en process i flera steg för att fatta logiskt  av C Boström · 2013 — Den rationella planeringsmodellen har i efterhand kritiserats för sin slutna och svåråtkomliga insyn i planeringsprocessen samt sin brist på  Tex Formulera mål - Alternativ- val av alternativ- genomförande- erfarenheter vilket är den rationella planeringsmodellen. Finns en modifierad planeringsmodell  av A Henriksson · 2017 · Citerat av 1 — rationella, kommunikativa och strategiska planeringen identifieras och lyfts fram. komplexitet krävs enligt den strategiska planeringsmodellen.