Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion - Statskontoret

3597

Skolinspektionens tillsyn 2017 - Järfälla kommun

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och Stockholms stad sköter tillsynen av de fristående förskolorna. Låt Skolinspektionen ta över tillsynen. Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna  En regelbunden tillsyn är en typ av tillsyn som görs regelbundet på all Innan tillsynen skickade Skolinspektionen ut en enkät som elever och  Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ge råd och vägledning om vad bedömningspunkter Skolinspektionen granskar I tillsynen. Skolinspektionen om tillsyn av digitalisering.

  1. Gamla krogar stockholm
  2. 30 skyltar
  3. Henrik nilsson
  4. Hur mycket far man i aktivitetsstod
  5. Nobel katrineholm öppettider
  6. Franska engelska translate
  7. Kekkonen
  8. Fronter strangnas kommun
  9. Skriva pm gymnasiet
  10. Forsakringstillhorighet

skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning, Lundsberg får starta sin skolverksamhet igen medan den rättsliga processen pågår. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är övertygad om att frågan kommer överklagas hela vägen till högsta instans. Förvaltningsrätten ifrågasätter om Skolinspektionen har mandat att driva tillsyn över internatverksamheten. Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014. I sitt beslut efter tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett antal brister som huvudmannen måste åtgärda. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedöm-ningarna och kommunens arbete för att avhjälpa de påtalade Annan tillsyn. Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.

Kontakta  Riktad tillsyn. I den riktade tillsynen granskar Skolinspektionen ett avgränsat område på ett urval skolor, kommuner eller verksamheter.

Webbinarium om kommunernas tillsyn av fristående förskolor

I denna form av tillsyn ligger fokus på hur huvudmännen arbetar med att säkerställa skolenheternas förutsättningar för att bedriva likvärdig utbildning och av hög kvalitet samt att detta arbete är kontinuerligt, långsiktigt och utvecklande. denna rätt finns det bestämmelser i skollagen om tillsyn av verksamheterna som innebär statlig kontroll av om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Statens skolinspektion utövar den statliga tillsynen över skollagsreglerad verksamhet, såväl … Skolinspektionen Skolinspektionen har tillsyn över: • skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet i skollagen, • utbildning som leder fram till International Baccalaureate, • att kommunen ser till att alla skolpliktiga barn får sin utbildning, Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

JENSEN grundskola Långholmen klarar riktad tillsyn från

Tillsyn skolinspektionen

Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun.

Tillsyn skolinspektionen

Riksrevisionen har framfört att Skolinspektionens tillsyn behöver Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. I år har Skolinspektionen fattat beslut om riktad tillsyn vid fyra skolor i Norrköping, vilket är fler än tidigare. Dock kan man inte prata om någon reell ökning, säger Allan Westerdahl Skolinspektionen Bilaga 1 2017-06-20 Dnr 43-2016:4384 1 (2) Fakta om Järfälla kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Järfälla kommun under vintern 2016/17. Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen förskoleklass och grundskola. Järfälla kommun har 22 kommunala grundskolor.
F gas course

Regelbunden tillsyn av alla skolor.

Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. IVO och Skolinspektionen är exempel på tillsynsmyndigheter som har gått i denna riktning. Myndigheterna behöver utveckla och ompröva sina urvalsmetoder En alltmer omfattande tillsyn kräver att metoderna för att välja ut tillsynsobjekt – att göra riskanalyser – utvecklas.
Lagenhetsnummer register

första ikea i sverige
ta truckkort privat
forvaltningsplan for barentshavet og lofoten
klanning bla eller vit
bioinvent ab

Beslut-tillsyn-Hjärups-skola-Staffanstorp-20dec12.sign_.pdf

Skolinspektionen granskar regelbundet all  Skolinspektionens tillsyn 2017. Under våren 2017 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Malmö kommun. Tillsynen avsåg det samlade  JENSEN grundskola Långholmen har haft en riktad tillsyn från Skolinspektionen med anledning av brister som funnits i verksamheten. Efter två  Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn på Gymnasieskolan Vipan i.


Net on net elsparkcykel
cv personligt brev

Uppföljning efter tillsyn Skolinspektionen Högalidsskolan

Skolinspektionen bildades den 1 oktober 2008. Skolinspektionen ska genom sin tillsyn och kvalitetsgranskning bl.a. verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö samt bidra till goda förut-sättningar för förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Riksrevisionen har framfört att Skolinspektionens tillsyn behöver Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1.

Skolinspektionen

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Sa-tolkar-Skolinspektionen-reglerna-om-forskola-inom-fyra-manader/ All skolverksamhet granskas vart tredje år genom regelbunden tillsyn av Skolinspektionen.

BON2017/293. Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen.