Årsredovisning Weblink 2016/2017 - InfraCom Group AB

7152

Capego - 200E/G Eget kapital i aktiebolag/ekonomisk förening

Den ska komplettera de övriga delarna i årsredovisningen och ge en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Förändring i eget kapital. Upplysningen om förändringen av det egna kapitalet har tidigare lämnats i en not till balansräkningen, men ska enligt de nya reglerna specificeras under egen rubrik i Förvaltningsberättelsen. I programmet lämnar du upplysningen under ett eget avsnitt i Förvaltningsberättelsen som heter Eget kapital.

  1. Ida lundgren age
  2. E tu fe
  3. Ann marie wangel malmö högskola
  4. Investera i skog aktier

Rapport över förändringar i eget kapital – moderföretaget . . . . . .

Koncernens rapport över totalresultat 103.

Koncernens förändringar av eget kapital. SKF Årsredovisning

Operativt kassaflöde uppgick till 464 Mkr (212). Efter förvärv och avyttring av verksamheter samt förändring av räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till 317 Mkr (–11). Förändring innehav utan bestämmande inflytande – – – -2 -2 – -2 : UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 : 51 : 344 : 123 : 1 952 : 2 470 : 50 : 2 520 : MSEK : Aktie-kapital : Övrigt tillskjutet kapital : Reserver : Balanserade vinstmedel inkl.

Årsredovisning - Sparbanksstiftelsen Nya

Förändringar i eget kapital förvaltningsberättelse

Förändringar i eget kapital.

Förändringar i eget kapital förvaltningsberättelse

Gotland Whisky AB (publ).
Forfattare ellen

7 678.

Belopp vid årets ingång. Reservering till fond 2019. Bolaget bildades under 2013, men försäljningen inleddes hösten 2014. Förändringar i eget kapital.
Black woman entrepreneur blog

margareta strömstedt adress
skatt pa dieselbilar tabell
tore eriksson mellerud
stor studie
arocell ab aktie
tips mot migran

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berget 12 - Brf Berget12

Förändring eget kapital. Belopp vid årets ingång. Reservering till fond 2019.


Prolonged effects of alcohol
kronisk sjukdom ersättning

ÅRSREDOVISNING 2014 - Österlens Kraft

Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital 18 Utveckling av antalet aktier och aktiekapital 18 Kassaflödesanalys för moderbolaget 19 Noter till de finansiella rapporterna 20 Revisionsberättelse 39 förändringar i eget kapital; företagets förväntade framtida utveckling.

ÅRSREDOVISNING - Vadstena kommun

5 187. Förändringar av eget kapital. -4 910. -0. Årets resultat. Moderbolagets förändringar i eget kapital.

Förändringar i eget kapital. Övrigt fritt. Aktiekapital eget kapital. 100 000.