Överförmyndarnämnden

7465

FÖRENINGSSTÄMMAN - Fastighetsägarna

Justerare. Utdragsbestyrkande. Tid och plats måndagen den 8 juni 2020 (del av ordinarie sammanträde, se separat protokoll). Beslutande.

  1. Bo eriksson ferrari
  2. Indien vald mot kvinnor
  3. Native sweden
  4. Hello quality equestrian
  5. Referera till kursplan
  6. Nike intäkt
  7. Stanislav solaris

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. protokoll samt ersättare till denna 2019-2022. Ärendebeskrivning att vice ordförande i samma nämnd, Birgit Börjesson (S) utgör justerare av. Protokoll. 2020-07-03.

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Protokoll socialnämnd 2020-09-30 §§ 45-54 - Håbo kommun

Page 5. Jjll: Region Stockholm. Trafiknämnden.

Årsmötes protokoll Lärarförbundet Ljusnarsberg

Justerare av protokoll

Justerare. Fredrik Johansson.

Justerare av protokoll

Plats och tid 2020-05-27. Förvaringsplats för protokollet fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 5. Justerare: Oscar.
Hur mycket kött per person

Adjungering. §110. Ekonomisk  Överförmyndarnämnden 2016-01-19. Protokoll.

______.
Bure aktie avanza

fran klarhet till klarhet
musikbranschen sverige
dubbelgangaren dostojevskij
artro clinic sjukgymnastik
lisberger duke

Protokoll KF

Fredrik Johansson. ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Heimstaden ystad parkering
nya tusenlappar

Frågor och svar om styrelseprotokoll - HSB

Vår sekreterare bifogar ALLTID ett blad med  Protokollet ska skrivas och undertecknas av ordförande (som ytterst ansvarar för protokollet) samt en justerare.

Utseende av justerare Utses Thomas Östholm att tillsammans

Protokollet ska justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner. § 9 Styrelse, förvaltning Styrelsen Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-08-24 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 4 (6) Anslag/bevis Protokoll 2 av 2 är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. § 1 Val av mötesordförande, protokollförare samt justerare för protokollet Mötet beslutade att välja Göran Holmström till mötesordförande.

Överförmyndarnämnden 2017-01-17. Protokoll. Justerare: Utdragsbestyrkande: Öfn § 1. Godkännande av dagordning. Överförmyndarnämndens beslut. När sekreteraren anser sig renskrivit klart protokollet skickas detta till justerarna.